ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศแจ้งจบ3/57กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
นิสิต กศ.ม.หลักสูตรการสอนวิทย์ คณิตฯและคอมฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน/2557 แจ้งจบผ่าน WEB ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.58 ถึงวันที่ 21 เม.ย.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 2.ประกาศคำสั่งตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและสมทบ ประจำภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิศากร 7442   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 3.ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร5ปีคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
สำหรับนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่1/2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2558
 4.ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทย์ คณิตและคอมฯ ปีการศึกษา2557 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
(แก้ไขแล้วตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่1/2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2558
 5.รายชื่อนิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา นำคำร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและคำร้องขอทรานสคริปที่พิมพ์จากระบบแจ้งสำเร็จการศึกษา มาชำระเงินที่ห้องการเงิน และส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายชุดครุยที่ห้องงานทะเบียน ภายในวันที่ 1 - 8 เมษายน 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 6.ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา นำคำร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและคำร้องขอTranscript ที่พิมพ์จากระบบแจ้งสำเร็จการศึกษา มาชำระเงินที่ห้องการเงิน และส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายชุดครุยที่ห้องงานทะเบียน ภายในวันที่ 1 - 8 เมษายน 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียน (โสภิน)   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 7.ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 3(ด่วนที่สุด)
ด้วยอาคาร3 จะทำการก่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตั้งแต่เดือน มี.ค.58 เป็นต้นไป จึงขอย้ายการเรียนไปเรียนตามห้องในระบบทะเบียนฯ ให้ย้ายได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 28 ก.พ.58
ประกาศโดย   ทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2558
 8.ประกาศคำสั่งตารางเรียนภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 9.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 10.การเลือกวิชาโท ปี1 (รหัส57)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 11.ประกาศแจ้งจบ2-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา2-57 ให้แจ้งชื่อจบผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ม.ค.58 - 12 มี.ค.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 12.ประกาศลงทะเบียน2-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 13.ค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่าประกันสุขภาพ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2557
 14.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 15.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.บ.5 ปีที่ออกฝึกสอนปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 16.ประกาศลงทะเบียน2-57 กศ.ม.การสอนวิทย์ คณิตฯ(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯและคอมฯ ภาคปลาย/2557 (ลงทะเบียน 20-26 ต.ค.57 เพิ่ม-ถอน 27 ต.ค. - 9 พ.ย.57 ชำระเงิน 10-17 พ.ย.57)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2557
 17.สถิตินิสิต2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 18.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและ5ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร4ปี และหลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 19.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 20.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 21.ประกาศลงทะเบียนฝึกสอน นิสิตภาคปกติหลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2557 ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 22.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 23.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 24.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 25.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 26.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต