ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 2.ประกาศลงทะเบียน1/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 3.ประกาศลงทะเบียน1/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ (ยกเว้นนิสิตที่เข้าปี 2559)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 4.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ 2559 (สงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 5.รายชื่อนิสิตเพื่อตรวจสอบพันธะวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2/2558(ด่วนที่สุด)
หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนิสิตเพื่อตรวจสอบพันธะ (คลิกจากรายชื่อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต 7171   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 6.ประกาศลงทะเบียนนิสิต กศ.บ.5 ปีฝึกสอน ในภาคเรียนต้น/2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 7.รายชื่อเพื่อเช็คพันธะนิสิตคาดว่าจบภาคเรียนปลาย/2558(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2559
 8.ประกาศส่งเกรด2/58(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 9.ประกาศลงทะเบียน3/58(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน3/58 ดังนี้ ยืนยันวิชาเรียนวันที่ 6-12 มิ.ย.59 เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มวันที่ 13-19 มิ.ย.59 พิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 20-27 มิ.ย.59
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2559
 10.ประกาศผลการเลือกวิชาโท นิสิตปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกวิชาโท
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 11.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบ ตารางคุมสอบ ฉบับสมบูรณ ์ปลายภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ชนกานต์   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 12.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดดูข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
 13.รายชื่อแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา2/58 (ปฏิทินAEC)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/58 (ปฏิทินAEC) ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2559
 14.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 15.ประกาศแจ้งจบปี2558 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ ภาคเรียนต้น/2558 ภาคเรียนปลาย/2558 และภาคเรียนฤดูร้อน/2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2558
 16.ประกาศแจ้งจบปี2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งจบภาคเรียนต้น/2558 ภาคเรียนปลาย/2558 และภาคเรียนฤดูร้อน/2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต